Tag: rasulullah saw

 • Senin, 12 Rabi’ul Awwal (Bagian Terakhir)

  Sepulang dari masjid, hari Senin 12 Rabiul Awwal tahun 11 H di waktu Dhuha bertepatan dengan musim panas 8 Juni 632 M Rasulullah menghadapi sakaratul maut. Rasulullah pun menghadapkan diri kepada Allah sambil berdoa, “Allahumma ya Allah! Tolonglah aku dalam sakratulmaut ini.”

 • Manasik Haji Rasulullah saw.

  Rasulullah saw memperlihatkan manasik (upacara) haji kepada kaum muslimin, menerangkan kepada mereka apa saja yang diwajibkan Allah kepada mereka di haji mereka, tempat wuquf, melempar jumrah, thawaf, dan menjelaskan apa saja yang dihalalkan Allah dan apa saja yang Allah haramkan untuk mereka di haji mereka.

 • Cinta Sejati, Mencintai Nabi

  Buku ini disusun dan dipersembahkan kepada kaum Muslim agar di dalam hati mereka tumbuh perasaan cinta, memuliakan, dan meluhurkan Rasulullah saw., di tengah derasnya upaya kaum kafir dan munafik untuk menghina Rasulullah saw. secara pribadi, maupun ajaran-ajarannya. Selain itu, buku ini juga ditujukan agar kaum Muslim mengenal lebih jauh kepribadian dan hukum-hukum khusus yang berlaku untuk beliau saw.

 • Segantang Gandum Rasulullah saw.

  Suatu ketika Umar bin Khaththab menemui Rasulullah saw. Saat itu Rasulullah saw. tengah menyendiri di gudang rumahnya. Tatkala Umar datang, ia mendapati Rasulullah saw. tengah berbaring di atas tikar dan terlihat guratan tikar pada wajah dan tubuh beliau. Sedangkan makanan beliau saat itu hanyalah segantang gandum dan qarazh yang disimpan di sudut kamar. Melihat keadaan itu bercucuranlah air mata Umar.

 • Sejarah Supersingkat Manusia Pembawa Risalah Akhir Zaman

  Ketika masa diutusnya Muhammad saw sebagai Rasulullah sudah dekat (sekitar umur 40 tahun), maka setiap kali beliau keluar ke tempat-tempat terbuka, jalan-jalan setapak, atau bukit-bukit di Makah, maka beliau tidak melewati bebatuan dan pepohonan, kecuali bebatuan dan pepohonan itu mengucapkan, “Assalamu ‘alaikum, wahai utusan Allah.”