Rasulullah saw memperlihatkan manasik (upacara) haji kepada kaum muslimin, menerangkan kepada mereka apa saja yang diwajibkan Allah kepada mereka di haji mereka, tempat wuquf, melempar jumrah, thawaf, dan menjelaskan apa saja yang dihalalkan Allah dan apa saja yang Allah haramkan untuk mereka di haji mereka.Read More →