Posts tagged with ‘Konsultasi’

Agar Mendapat Hidayah
Akidah dan Ibadah, Konsultasi

Agar Mendapat Hidayah

Hidayah Allah SWT itu tiada lain tiada bukan adalah Islam dan untuk membuktikan iman kita kepada Allah SWT maka hanya satu jalan yang wajib kita tempuh yakni masuk ke dalam Islam secara utuh dengan cara mencontoh praktik riilnya yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw selama 10 tahun
Animisme
Akidah dan Ibadah, Konsultasi

Animisme

Jangankan hanya kepercayaan khayalan seperti animisme atau dinamisme atau sejenisnya seperti Hindu, Budha, Kong Huchu, sedangkan agama langit sebelum Islam yakni Yahudi yang bersumber dari Kitab Taurah dan Nashrani yang bersumber dari Kitab Injil, keduanya telah dinyatakan salah dan tidak berlaku lagi sejak hari pertama Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.