Situasi pandemi, mengingatkan saya pada seorang sahabat besar bernama Abu Ubaidah bin Al Jarrah ra. Beliau adalah salah satu shahabat yang membuat saya sering mengingat kisahnya, kebesaran namanya dan akhir kehidupannya untuk menemui Allah Azza wa Jalla. Kehidupan Beliau berakhir dalam kondisi wabah besar di Amawas. Mengenang Abu Ubaidah ra,Read More →

Sebagian orang merasa perlu untuk basa-basi dengan kawan atau tetangga nashrani yang merayakan Natal seperti halnya mereka juga memberi ucapan selamat hari raya Idul Fitri kepada kita yang muslim. Sekilas sikap seperti ini tampak sebagai langkah yang bijaksana dan penuh keadilan. Akan tetapi, pada dasarnya ucapan Natal kepada orang nashraniRead More →

Istilah istiqamah adalah lafadz yang menghimpun seluruh perintah dan larangan Allah SWT, sehingga jika seseorang meninggalkan satu perintah atau melakukan perbuatan yang dilarang, maka dia telah menyimpang dari jalan yang lurus hingga dia bertaubat.Read More →

Hidayah Allah SWT itu tiada lain tiada bukan adalah Islam dan untuk membuktikan iman kita kepada Allah SWT maka hanya satu jalan yang wajib kita tempuh yakni masuk ke dalam Islam secara utuh dengan cara mencontoh praktik riilnya yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw selama 10 tahunRead More →

Jangankan hanya kepercayaan khayalan seperti animisme atau dinamisme atau sejenisnya seperti Hindu, Budha, Kong Huchu, sedangkan agama langit sebelum Islam yakni Yahudi yang bersumber dari Kitab Taurah dan Nashrani yang bersumber dari Kitab Injil, keduanya telah dinyatakan salah dan tidak berlaku lagi sejak hari pertama Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.Read More →