Posts tagged with ‘utang’

Menghutangi itu Mulia
Nasihat, Pernik

Menghutangi itu Mulia

Allah memuji orang menolong sesama manusia, kasih sayang kepada sesama manusia dan memberi kemudahan dalam urusan mereka ketika mereka mendapat kesulitan-kesulitan hidup. Rasul Allah yang mulia bersabda: “Siapa saja yang memberikan keluangan kepada seorang muslim dari duka dan kabut dunia, Allah akan meluangkannya dari duka dan kabut hari Kiamat. Dan siapa saja memudahkan kesibukan seseorang,