Category: Konsultasi

 • Meninggalkan Ibadah Sunnah untuk Layani Suami

  Jika seorang suami meminta istrinya datang ke tempat tidurnya lalu si istri menolak lalu si suami tertidur dalam keadaan marah kepada si istri, sungguh malaikat melaknat dia hingga subuh tiba

 • Agar Mendapat Hidayah

  Hidayah Allah SWT itu tiada lain tiada bukan adalah Islam dan untuk membuktikan iman kita kepada Allah SWT maka hanya satu jalan yang wajib kita tempuh yakni masuk ke dalam Islam secara utuh dengan cara mencontoh praktik riilnya yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw selama 10 tahun

 • Multi Level Marketing

  Pola hubungan antara up line dan down line dengan pihak perusahaan MLM sendiri dalam pandangan Islam adalah hubungan muamalah yang bathilah alias haram dilakukan apalagi diteruskan, karena aqad yang dilakukan adalah tidak benar yakni tidak memenuhi rukun salah satu aqad dalam Islam.

 • Animisme

  Jangankan hanya kepercayaan khayalan seperti animisme atau dinamisme atau sejenisnya seperti Hindu, Budha, Kong Huchu, sedangkan agama langit sebelum Islam yakni Yahudi yang bersumber dari Kitab Taurah dan Nashrani yang bersumber dari Kitab Injil, keduanya telah dinyatakan salah dan tidak berlaku lagi sejak hari pertama Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.

 • Agar Istiqamah Shalat

  Sikap istiqamah adalah bukan sikap yang muncul begitu saja melainkan harus direkayasa alias harus diupayakan terwujud dalam diri.

 • Di Negara Islam Banyak Koruptor?

  Islam sama sekali tidak bertanggungjawab atas realitas itu semua sebab dipastikan Islam sudah lama yakni hampir satu abad tidak diberlakukan sebagai ideologi kehidupan dunia.