Agar Istiqamah Shalat

Tanya:

dari +6283129xxxx : Saya sangat ingin istiqomah dalam menjalankan solat,sampai saya menangis ingin hal tersebut dihadapan alloh,tapi knapa saya slalu kalah dengan godaan untk melalaikannya

Jawab:
Sikap istiqamah adalah bukan sikap yang muncul begitu saja melainkan harus direkayasa alias harus diupayakan terwujud dalam diri. Selain itu harus dipahami bahwa sikap istiqamah harus dibangun di atas asas yang kuat dan pasti yakni iman kepada Allah SWT, Rasulullah saw menyatakan :
???? ??????? ????????? ????? ????????? (???? ????)
Katakanlah oleh kamu : saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah (HR Ahmad)

Istilah istiqamah adalah lafadz yang menghimpun seluruh perintah dan larangan Allah SWT, sehingga jika seseorang meninggalkan satu perintah atau melakukan perbuatan yang dilarang, maka dia telah menyimpang dari jalan yang lurus hingga dia bertaubat, sesuai dengan pernyataan Allah SWT :
????? ????????? ??????? ???????? ??????? ????? ???????????? ??????????? ?????????? ?????????????? ?????? ????????? ????? ?????????? ???????????? ???????????? ??????? ???????? ?????????? (???? : 30)
Sungguh orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah pastilah turun malaikat kepada mereka dan berkata janganlah kalian khawatir dan jangan pula sedih dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian (QS Fushshilat [41]: 30)
Sebagai contoh adalah shalat wajib lima waktu, memang adalah berat seperti yang ditunjukkan oleh pernyataan Allah SWT :
?????????????? ??????????? ???????????? ?????????? ??????????? ?????? ????? ????????????? (?????? : 45)
Minta tolonglah kalian dengan shabar dan shalat dan sungguh shalat itu adalah sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu. (QS al-Baqarah [2]: 45)

Siapakah ??????????????? alias orang-orang khusyu itu? Mereka adalah kaum mukmin yang siap selalu bersedia untuk taat kepada Allah SWT : ??????????????? ????? ??????????.
Secara keseluruhan kaum mukmin yang istiqamah ditunjukkan oleh pernyataan Allah SWT:
???????? ????? ?????? ?????????????? ????? ?????? ????? ??????? ??????????? ?????????? ?????????? ???? ????????? ????????? ??????????? ??????????? ???? ??????????????(51) ?????? ?????? ??????? ??????????? ???????? ??????? ??????????? ??????????? ???? ????????????? (????? : 51-52)
Hanya sesungguhnya ucapan orang-orang mukmin itu jika mereka diseru kepada Allah dan Rasul Nya supaya dia memberlakukan hukum di tengah mereka maka mereka berucap kami telah mendengar seruan itu dan kami pasti mentaatinya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul Nya dan takut kepada Allah serta taqwa kepada Nya, maka itulah orang-orang yang berhasil (QS an-Nuur [24]: 51-52)

[Ust. Ir. Abdul Halim]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *