Tag: kreatif

  • Perlukah Mendidik Anak Kreatif?

    Proses kreatif adalah pelaksanaan secara praktis dengan tetap berpijak pada hukum syara yang telah ditetapokan. Sebagai contoh. Islam menetapkan bagi sebuah negara yang tegak di atas aqidah islam, dia harus mengerahkan kekuatan untuk meniadakan penghalang-penghalang fisik yang menghalangi dakwah Islam.