Dua Harga untuk Satu Barang

Pertanyaan:

Ketika kita berdagang, bolehkah kita menetapkan 2 harga untuk 1 barang yang kita jual. Contoh jika pembayarannya tunai harga barang tersebut 50ribu tapi jika bayarnya kredit harganya menjadi 80ribu. Syukran. (dari Anita BSI 0856XXX)

Jawaban:

Tentu saja boleh yakni halal, dengan catatan transaksinya dilakukan dalam aqad yang terpisah dan haram dalam satu aqad yang sama. Artinya, transaksi jual beli kontan dilakukan dalam satu aqad jual beli dan transaksi kredit juga dilakukan dalam satu aqad jual beli. Di antara kedua aqad masing-masing tidak boleh ada hubungan apa pun, harus terpisah secara rukun aqad jual belinya masing-masing, yakni aqad jual beli kontan dilakukan dalam satu unit rukun aqad kontan dan aqad kredit dilakukan dalam satu unit rukun aqad kredit. [Ust. Ir. Abdul Halim]