Tahun 2009 M lalu diwarnai dengan wafatnya dua orang gembong munafik asal Indonesia. Banyak yang bertanya, apakah boleh kita menyalati orang munafik yang hingga akhirnya hayatnya tidak bertaubat (tidak mengoreksi perkataan dan perbuatannya yang menikam Islam). Maka kisah ini insya Allah menjawab pertanyaan tersebut. Ibnu Ishaq berkata, Az-Zuhri berkata kepadakuRead More →