Tanya: Assalaamu’alaikum wr wb. Bolehkah harta yang sudah senisob untuk dizakati kemudian di pecah pecah sehingga nilai setiap pecahan hartanya kurang dari senisob sehingga bebas zakat? (Dari chabib Junaedi) Jawab: ‘alaikumussalam wr wb Chabib Junaedi, ketika harta seorang muslim telah sampai pada nishab serta telah berumur satu tahun (kecuali untukRead More →