Hukum Zina dan Hukumannya

Aslmualaikum. sy luis di jtrto (081937456XXX) sy mau tx hkumx zina iTu pa? trimz wslm

Pak apa hukuman bagi orang yang berzina? dari Saipul di Medan (085841250XXX).

JAWAB:

‘alaikumussalam wr wb

Zina adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan yang bukan istrinya,  bukan pula budak perempuannya. Hukum zina adalah haram karena Allah sangat mencela perbuatan ini.

Allah SWT berfirman:

Wa laa taqrabuz zinaa innahu kaana faahisyatan wa saa`a sabiilan [Dan janganlah kalian mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.] (QS. Al-Isra`: 32)

Hukuman di Dunia bagi orang yang berzina adalah dirajam (dilempari batu) jika ia pernah menikah, atau dicambuk seratus kali jika ia belum pernah menikah lalu diasingkan selama satu tahun. Jika di Dunia ia tidak sempat mendapat hukuman tadi, maka di Akhirat ia disiksa di neraka. Bagi wanita pezina, di Neraka ia disiksa dalam keadaan tergantung pada payudaranya.

Allah SWT berfirman:

Wa man ya’shillaaHa wa rasuulaHu wa yata’adda huduudaHu yadkhilhu naaran khaalidan fiiHaa wa laHu ‘adzaabun muHiinun [Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar hudud (ketentuan-ketentuan)-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan]. (QS. An-Nisaa`: 14) (UMAR ABDULLAH)